SLAVNOSTI VODY

23.05.2012 22:40

V září tohoto roku budeme slavit, oslavovat jak kdo umí a chce..... to, z čeho jsme stvořeni. Je to oslava života, jedné z jeho podob.

Proto ti, kteří se k nám rádi přidají jsou vítáni.

A jak budeme slavit?

Jak jinak než uměním života:

tancem, písní, hudbou, zpěvem...

básní, prozou, knihou....

filmem, fotografií, obrazy, sochami...

hrou....