Přeji si svobodné a nezávislé rádio ....

23.11.2012 22:22

V každé těžké době naší historie byl velmi důležitým prvkem způsob komunikace a předávání informací. V době totalitní nám toto zajišťovalo např. rádio Svobodná Evropa.

Myslím že nastal čas na další Svobodné rádio. Takové, které dá prostor všem bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví či politického smýšlení. Říkáte, že to máme? Určitě?

Sice nejsem zajedno s přímou volbou prezidenta tak jsme jí dnes svědkem. Ostatně nejsem vůbec zastáncem toho, že v čele státu či národa by měl stát osamělý jedinec. Určitou cestou jsem dospěla k tomu, že ideálním náčelníkem je vyrovnaný harmonický pár - manželský.

Ale pokud už jsme nuceni (ano nuceni, nebo snad máte pocit, že volíte prezidenta protože chcete?), tak pokud už jsme nuceni sledovat toto divadlo, proč nedostanou všichni účinkující stejný prostor? Je to snad proto, že si ho musí kandidáti zaplatit? To znamená mít za sebou nějakou silnou kliku?

Proč?

Přeci pokud si už tedy mají lidé vybrat, je v zájmu nás všech představit je co NEJVÍCE, ve všech možných i nemožných situacích, vždyť vybíráme DŮSTOJNOU hlavu státu. A na tomto postu není důležitý pouze onen kandidující jedinec, ale také PARTNER. Bude-li prezidentem muž, budeme mít PRVNÍ DÁMU. A bude-li prezidentkou žena, budeme mít PRVNÍHO (hergot jak se to jenom řekne, no dyť víte.... něco jako ..... kurnik tak jak se to řekne, ví to vůbec někdo??? už byla nějaká vdaná prezidentka?)???

že by první DÁM?, nebo snad první PAN?, nebo první MUŽ?, má někdo jiný nápad???

 

ano správně tušíte, tato hádanka nemá řešení....

ideální je totiž královna a král, což je mimo naši historickou dobu....

 

PS. jedno rádio opravdu poslouchá))) s každým kandidátem tráví celý den a tak nám ho představuje....