Přeji si, aby solární panely zmizely z orné půdy na střechy…

08.12.2012 20:02

Solární panely jsou typickou ukázkou toho, jak může dopadnout původně dobrá myšlenka. Kdyby totiž do podmínek přidělování dotací za zelenou energii bylo zadáno, že panely budou pouze na střechách, nikdy by nevznikly takové gigantické stavby a tudíž takové gigantické přesuny peněz.

Bylo by více menších odběratelů, čímž by vzrostla skupina s dalšími příjmy. Navíc takto koncipováno, by se nemuseli ostatní skládat na jejich „přiměřený“ zisk, ale ten by šel udělat i snížením ceny ze stávajícího odběru případně doplatkem při odběru menším než je dodávka. Vůbec by nebylo nutné do toho zatahovat ostatní odběratele.

Způsobem, kterým je to realizováno jdou peníze těm, kteří už je mají a nemálo. A ani trochu je netrápí, že se jim na zisk skládají lidé, kteří už nemají leckdy ani co do úst nebo na sebe. Protože za elektřinu musíme platit všichni.

Co všechno lze schovat pod rouškou ekologie že?

Přeji si, aby vznikl předpis na ochranu přírody a spotřebitele, který  vykáže solární panely na střechy. Přeji si, aby se platba za tuto energii nepromítala do ceny za elektřinu tím, že se navyšuje, ale aby se jednotlivým dodavatelům odečítala například na daních. Jim zisk zůstane a nebude třeba hromadné skládání ostatních.