Přeji si, aby nám Ježíšek mohl splnit všechna životu prospěšná přání...

21.12.2012 12:21

a proto si přeji...sundejte Ježíška z kříže....

Každý rodič, který miluje svoje děti, ať jsou jakékoliv, chápe hloubku lásky. Nemusí to znamenat, že souhlasí s tím, co dítě dělá. Ani dítě kolikrát nesouhlasí s tím, co dělají rodiče. A přesto se navzájem milují. Pokud dítě (nebo rodič) udělá něco, s čím zásadně nesouhlasíme, řekneme mu to, reagujeme svým způsobem. Ale ať je to cokoliv, rada "Nezabiješ" říká, že nemáme právo brát někomu život. To nám přirozená úcta k životu nedovoluje. My jsme život nevymysleli, my máme ten dar se ho účastnit.

Pokud tedy budeme žít v souladu s životní filosofií nezabiješ, můžeme někoho, kdo udělá něco proti životu maximílně izolovat od společnosti, ale ne zabít (popravit, ukřižovat, pověsit, utopit, atd....) Většinou je to totiž změna nevratná a pokud by se ukázalo, že jsme chybili, je to naše odpovědnost vůči vyšší autoritě.

Jestliže tedy "ukřižujeme" vraha, zloděje nebo někoho, kdo pro lidi udělal obrovský kus práce, vždy je to chyba. A v případě někoho, kdo život a lidi miluje tak, že by i život obětoval, je to chyba dvojnásobná. A dokud si to neuvědomíme, je to chyba nás všech. Ukřižovat Člověka, jednoho z nejlepších není nic láskyplného.

Proto prosím a žádám ty, kteří tolik uctívají mrtvé tělo na kříži a mají ho doma, na zahradě, na domě, v kostele, u cesty.... i kdekoliv jinde. Lidského utrpení a bídy už bylo dost, k Bohu vede láska, nikoliv smrt. A mateřská láska říká, že už se nemůže dívat na to zubožené pokřivené tělo, které neustále symbolicky někteří vystavují a modlí se k němu. Láska přeci od nikoho nežádá, aby zemřel takovouto smrtí. To lidská zloba a nenávist si takto střádá. A ukazuje to pak na odiv pro výstrahu všem, kdo by chtěli zkusit něco podobného.

Přeji nám všem láskyplné probuzení z toho nelehkého snu....ať nás síla, zdraví a Boží požehnání provází....