Meditace na podporu vodního království

10.02.2013 19:47

Jakoby odjakživa člověka v životě sužují věci, které ho zdánlivě nutí přizpůsobit se vnějším okolnostem. Jsou to různé nesnáze existenčního charakteru, psychické obtíže (deprese), zvláštní stavy mezi zdravím a nemocí, či nemoci takového charakteru, že by někdo mohl říci, že člověk je na planetě nežádoucí bytost a je nutné ji vyhubit. A jiné a jiné. Když se ale na tuto skutečnost podíváme z vyšší perspektivy a pokusíme se udržet objektivní hledisko, je to především zase člověk, kdo sám sobě vytvořil na krásné životadárné planetě podmínky, které lze jen těžko splnit a ještě podle nich žít.

 Jak ale z této vlastní smyčky vytáhnout krk a udržet si alespoň takovou sílu, která by stačila na nápravu těch nejtěžších a nejtvrdších omylů, kterých jsme se sami na sobě dopustili?

Tato organizace ve spolupráci s jinými hledala a našla způsob, jak staronovým způsobem pomoci sobě i okolnímu prostředí, aby to bylo pokojnou mírumilovnou cestou ovšem s důrazným přístupem ke všem účastníkům této vesmírné plavby.

Pojďte s námi prožít životní dobrodružství plné úžasných změn, které jak doufáme, uzdraví lidskou mysl a přivedou ji prostřednictvím tvorby, kreativity a umění k myšlenkám plným krásy, lásky a vnitřního bohatství.

Představujeme vám mandalu Vody, jako jeden z prvních vkladů. Tato nádherná mandala nám zobrazuje skutečnost, že Voda patří mezi skvosty života, je to klenot těžko měřitelné hodnoty. Voda tvoří převážnou část našeho fyzického těla. Pokud pochopíme, že Voda je společný jmenovatel nás všech bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a níboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jinému postavení, pak máme unikátní příležitost, jak pomoci všem. Bude to tak výrazný vklad do života, že to pochopíme v následující vlně, která s tímto uvědoměním přijde.

Vodě nemůžeme dávat cenu. Jediné, co můžeme zaplatit, jsou služby, které spolu s ní souvisí. A i ty jen v omezené míře. Na vodě nelze vydělávat. Protože voda je pro život zde nezbytná a znemožnit nebo ztížit někomu přístup k vodě, znamená odsoudit ho k umírání. A to je v příkrém rozporu se životem, jeho dary a slibem, který jsme před vstupem na tuto planetu a před položením nohy na tuto Zem učinili. Rozpomeňte se na to!!!

Mandalu vytvořila společnost Outlovestyl.

Jedním z poslání Outlovestylu je podpora firem a společností, a to v jakékoli oblasti či profesi. Mandala, jejíž symboly jsou seslány přímo Univerzem pro každou jednotlivou organizaci , napomůže rozvoji a prosperitě vaší společnosti v té nejvyšší možné formě.   

www.outlovestyle.com

 

Mandala, která byla vytvořena pro naši společnost  Mariánská Dobročinná Organizace,  jejímž hlavním cílem je čistota této vzácné tekutiny, si zaslouží co největší pozornost.  Předkládáme vám nyní slova, která nám byla seslána Univerzem k energii proudící touto mandalou:

„Čistota a průzračnost, moudrost a velkolepost. Porozumění a pozvednutí mysli na vyšší emoční úroveň. Odhodlání a prosperita, pochopení smyslu a odevzdání Bohu. Priorita ve zrodu nového myšlení, podpora a uvědomění.“

VODA, co říci o tomto živlu, který představuje jeden ze základů naší překrásné planety? Všichni víme, že bez vody bychom zde nemohli existovat, a přesto tento nezbytný prvek lidstvo ničí a znečišťuje, jakoby si ani neuvědomovalo, že tím pomalu, ale jistě likviduje svou vlastní existenci. Už tomu rozumíme???